Change your cover photo
Change your cover photo
مردمشهد
مدرس دوره های امنیت ( CEH,CHFI,...)، پیمانکار پروژه های امنیتی. اطلاعات بیشتر در پروفایل Linkedin موجود می باشد.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

کارشناس امنیت
همه فن حریف
بیش از شش سال
شاغل (اما پروژه می پذیرم)



Back To Top