عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
مردتهران
من مدیرعامل نتساپس هستم. چند سالی در تم فارست، طراحی تم کردم و به سطح Elite Author 8 رسیدم. تم ورتیکال 1500+ نسخه به فروش رفت و به مدت 3 ماه بالاترین امتیاز رو در تم فارست داشت.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

همه فن حریف
بیش از پنج سال
نمونه کار شاخص
نمونه کار شاخص
نمونه کار شاخص
تم بوکه
تم ونتوس
تم ورتیکال
طراحی پوستهBack To Top