عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
مردخمینی شهر
فارغ التحصیل از موسسه آموزش عالی صفاهان استان اصفهان در مقطع کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار هستم.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.
این کاربر هیچ نظری ارسال نکرده است.


Back To Top