عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
مردخمینی شهر
فارغ التحصیل از موسسه آموزش عالی صفاهان استان اصفهان در مقطع کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار هستم.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

09130927899
مدیر سایت وردپرسی
کمتر از یک سال
در جستجوی کارBack To Top