عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
مردشیروان
عاشق یادگیری چیزهای جدید هستم. اکثر وقتم رو صرف یادگیری مهارت های ورپرسی می‌کنم.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

09391146837
همه فن حریف
طراح پوسته
حدود یک سال
شاغل (اما پروژه می پذیرم)Back To Top