Change your cover photo
Change your cover photo
مردشیراز
علی فارغ التحصیل رشته گرافیک است و 7سال سابقه روزنامه نگاری دارد. او مدرس دانشگاه،صاحب امتیاز و مدیر مسئول اولین جشنواره مجازی ایران اَفدستا با15سال سابقه همچنین برندمُد دلان است.
This user account status is Approved
This user has not made any comments.


Back To Top