Change your cover photo
Change your cover photo
مردتهران
من مدیرعامل نتساپس هستم. چند سالی در تم فارست، طراحی تم کردم و به سطح Elite Author 8 رسیدم. تم ورتیکال 1500+ نسخه به فروش رفت و به مدت 3 ماه بالاترین امتیاز رو در تم فارست داشت.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

همه فن حریف
بیش از پنج سال
نمونه کار شاخص
نمونه کار شاخص
نمونه کار شاخص
تم بوکه
تم ونتوس
تم ورتیکال
طراحی پوستهBack To Top